Clor rapid Granule BWT AQAMARIN

PoolStore Piscine Oradea
Sku 5441
Disponibilitate: Multe in stoc
35,00 lei
Greutate:
Cantitate:

Clor Rapid Granule BWT AQAMARIN

Descriere:

Perle albe concentrate de clor organic pentru tratarea apei de piscina. Produsul are efect dezinfectant, algicid si bactericid. Se dizolva rapid, complet si fara reziduri.  Produsul se poate folosi pentru dezinfectarea soc sau pentru tratarea continuua a apei.

Ajustati valoarea pH ului intre 7,2-7,6 inainte de a adauga clor.

Dozaj:

Tratament initial 100g pentru 10mc de apa.

Tratament soc 50-80g pentru 10mc de apa saptamanl.

Tratament de intretinere 15-30 g pentru 10mc de apa  zilnic de preferat seara.

Pentru a inlocui tratamentul de intretinere folositi tablete de clor de 20g/200g.

Nivelul ideal al clorului in piscina se situeaza intre 0,5-1,0ppm

Verificati periodic nivelul clorului in piscina folosind un tester pH-Cl

Adaugati produsul doar dizolvat in apa piscinei.

Indicaţii pentru depozitare:

Recipienţii trebuie închişi etanş şi depozitaţi într-un loc răcoros, uscat şi bine aerisit. Protejaţi de umiditate şi de contactul cu apa. Protejaţi de căldură şi expunerea la raze solare. Nu depozitaţi sau utilizaţi împreună cu: acizi, oxidanţi, materiale inflamabile, substanţe organice sau corozive.

Ambalajele goale / resturile de produs trebuie înlăturate ca deşeu în conformitate cu reglementările locale sau returnate la locaţia de unde au fost achiziţionate. Nu reutilizaţi ambalajele.

Utilizaţi produsele biocide în siguranţă. Citiţi întotdeauna înainte de utilizare descrierea şi informaţiile despre produs.

Indicaţii de securitate şi atenţionări de pericol: 

R 22 Nociv prin înghitire. R 31 În contact cu acizii se degajă gaze toxice. R36/37 Iritant pentru ochi si căile respiratorii. R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S1/2 A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. S8 A se păstra recipientul ferit de umiditate. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă si se consultă medicul. S41 În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul. S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. S50 A nu se amesteca cu acizi. S60 A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu periculos. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Compozitie: CAS: 51580-86-0, EINECS: 220-767-7 diclorizocianurat de sodiu, dihidrat (100g / 100g)

(import Germania)